Учители

 

   

 

  Илияна Ангелова Попова - Старши учител в начален етап 

 Магистър по „Предучилищна и начална училищна   педагогика”, ЮЗУ „Неофит Рилски” -  Благоевград

  IV ПКС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Милена Валентинова Хрисина - Старши учител в начален етап

  Магистър по „Начална училищна педагогика”, ПУ „Паисий Хилендарски” - Пловдив

  IV ПКС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Радка Стоянова Павлова - Старши учител в начален етап

  Магистър по „Начална училищна педаготика” – ЮЗУ „Неофит Рилски” -  Благоевград,

  IV ПКС

 

 

                             

 

 

 

     

                                     

 

  Мария Ангелова Коралиева - Старши учител в начален етап

  Магистър по „Начална  училищна педагогика”- ЮЗУ „Неофит Рилски” -   Благоевград

  IV ПКС

  

 

 

 

 

   Цветана Петрова Милева - Старши учител в прогимназиален етап

   Магистър по „Български език и история” - ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив 

   Професионална квалификация „Специалист по БЕЛ и по история в средно   общообразователно училище” 

  IV ПКС

 

 

 

 

 

 

   Мария Ангелова Мацурева - Старши учител в прогимназиален етап

  Бакалавър по биология и химия - ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив

   V ПКС


                                                 

 

 

 

 

  Емине Билгинова Емин - Учител в прогимназиален етап

  Бакалавър по „Компютърна химия”- ПУ „Паисий Хилендарски”- Пловдив

  Магистър по "Счетоводство и анализ"

  Професионална квалификация "Учител по математика"

  V ПКС

 

 

 

 

 

 

 

   Десислав Страхилов Керелов - Училтел по Английски език в начален и прогимназиален етап

   Специалност "Френска филология"

   Професионална квалификация "Учител по френски език и литература" с втори западен език Английски език 

   IV ПКС

 

 

 

 

 

 

 

 

  Георги Димитров Юруков- Учител в прогимназиален етап

  Бакалавър по "Физическо възпитание и спорт"

  Професионална квалификация "Треньор по ски"

 

 

 

 

 

 

 

  

   Фюлюзе Назми Шабан - Учител в ГЦОУД в начален етап

   Бакалавър по „Начална училищна педагогика с чужд език” – ПУ „П.   Хилендарски”- Смолян   

   Професионална квалификация „Предучилищна педагогика”- ПУ „П.   Хилендарски”- Смолян 

   IV ПКС

 

 

 

 

   

 

   

   Цветелина Димитрова Кънева - Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап

   Бакалавър по "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" - ПУ "П. Хилендарски"- Пловдив

   IV ПКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Атанаска Димитрова Темелкова-Зафиркова - Старши учител в ГЦОУД в   начален етап

   Магистър по "Счетоводство и контрол"

   Магистър по "Предучилищна и начална училищна педагогика"

   V ПКС

 

 

 

 

 


 

 

 

Цветелина Костадинова Гюрова - Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап

Бакалавър по "Българска филология" - ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив

 V ПКС

 

 

Календар

 

Актуално

»  Откриване на учебната 2017/2018 г.
»  Юбилей - 180 години
»  Учител на годината
»  Ученик на годината
»  Патронен празник
 

 

Контакти

 

Галерия

»  Клуб Гимнастика и акробатика
»  Юбилей - 180 години
»  Откриване на учебната година - 2017/1018