Равен достъп до образование в условията на кризи

ОУ „Отец Паисий“ работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

В рамките на проекта на училището са предоставени технически устройства за подпомагане на обучението, за ученици и педагогически специалисти.

Предвидени са  обучения за ученици и родители за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

В рамките на проекта през месец октомври 2021 г. бяха проведени обучения на ученици и родители, в които се включиха 14 ученици от първи клас, разпределени в две групи и 14 родители на ученици от първи клас, разпределени в две групи. 

През месец октомври 2022 г. бяха проведени обучения на ученици и родители, в които се включиха 22 ученици от първи клас, разпределени в четири групи и 21 родители на ученици от първи клас, разпределени в три групи. 

През месец октомври 2023 г. бяха проведени обучения на ученици и родители, в които се включиха 24 ученици от първи клас, разпределени в четири групи и 11 родители на ученици от първи клас, разпределени в две групи. 

Календар

 

Актуално

»  Откриване на учебната 2017/2018 г.
»  Юбилей - 180 години
»  Учител на годината
»  Ученик на годината
»  Патронен празник
 

 

Контакти

 

Галерия

»  Клуб Гимнастика и акробатика
»  Юбилей - 180 години
»  Откриване на учебната година - 2017/1018