История

"Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония,

които са живеели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно ..."

Отец Паисий 

 

Повече от век и половина училището в Батак е храм на знаието, чийто праг прекрачват с благоговение поколения ученици и учители. Всеки от тях вгражда частица от себе си в него, а на тръгване е по-знаещ, по-можещ, по-уверен, по-човечен.

 

Много преди началото на светското образование, в Батак съществува килийно училище. През Възраждането батачани, будни и предприемчиви по дух, се оказват редом с най-напредничавите. Когато през 1835 година в Габрово е открито първото българско светско училище, в Батак се открива общоселско светско училище "Св. Св. Кирил и Методий" с първи учител хаджи Найден Йованович. 

 

Първи учители батачани до Априлското въстани са: Нейчо Паунович, Драган Манчов, Петър Горанов, Тодор Попнейчев. По време на Априлското въстание построената, с дарените от Драган Манчов средства, сграда е опожарена. След Освобождението тя е възстановена.

От 1899 година в Батак вече има прогимназия. През 1929 година е построена нова училищна сграда. По предложение на Училищното настоятелство през 1930 година училището е наименовано "Отец Паисий".

 

През 1957 година за многогодишна просветна дейност и добра учебно-възпитателна работа училището ни е наградено с орден "Кирил и Методий" първа степен. През 1963 година послучай 125 години от основаването му повторно е наградено със същия орден.

На 22.ХІ. 1968 година е открита училищната сграда, в която днес се учат баташките деца.

 

ОУ "Отец Паисий" с достойнство и чест защитава името на патрона, който носи. Учители и ученици помним идеите и заветите на Паисий за по-висока култура, за национална гордост и самосъзнание. Със самочувствието на будители в баташкото училище оставят ярка диря талантливи и ерудирани учители, личности с висок морал и житейска мъдрост. Ученинците ни са интелигентни, любознателни, мислещи, личности с амбиции за изява и разкрепостен дух.

 

 • Около 1760г. в Батак е открито килийно училище.
 • През 1835г. в Батак се открива общоселско светско училище „Св. Св. Кирил и Методий” с пръв учител хаджи Найден Йованович.
 • Първи учители батачани до Априлското въстание: Нейчо Паунович, Драган Манчов, Петър Горанов, Тодор Попнейчев.
 • През 1850г. е открита девическа паралелка. Голя- ма помощ за нея оказва Александър Екзарх.
 • Възпитаници на баташкото училище от този период са видните възрожденци Георги Бусилин и Драган Манчов.
 • През 1857г. Драган Манчов дарява средства за построяване на нова училищна сграда, която е опожарена по време на Априлското въстание.
 • След Освобождението учебната сграда е възстановена и се провеждат редовни учебни занятия.
 • От 1899г. в Батак вече има прогимназия. /Административен акт от 01.09.1899г./
 • Учители от този период са Нейчо Попов, Ангел Семерджиев, Христо Манов и други.
 • От 1912г. прогимназията се настанява в бивша болнична сграда, наименована на лейди Странгфорд.
 • През 1929г. е построена нова училищна сграда, която се ползва за прогимназия.
 • С протоколно решение №128 от 22.Х.1930г. на училищното настоятелство, одобрено от Окръжния училищен инспекторат, новото училище е наименовано „Отец Паисий”.
 • До 1938г. и от 1953г. до 1973г. прогимназията съществува самостоятелно.
 • От 1938г. до 1952 – 1953г. в нея се помещава и училище „Св. Св. Кирил и Методий”.
 • През 1957г. за многогодишна просветна дейност и добра учебно-възпитателна работа прогимназия „Отец Паисий” е наградена с орден „Кирил и Методий” първа степен.
 • През 1963г. по случай 125 години от основаването й повторно е наградена със същия орден.
 • На 22.ХІ.1968г. е открита училищната сграда, в която днес учат децата на Батак.
 • От 1973г. до 1975г. започва процес на обединяване с началните училища „Петър Горанов” и „Тодор Коларов” и училището придобива нов статут – Народно основно училище „Отец Паисий”.
 • От 1988/1989г. училището е преобразувано от основно в единно политехническо училище и за първи път са приети ученици в ІХ клас.
 • От 1990/1991г. се въвежда ново учебно съдържание в първи клас и училището придобива нов статут – Средно общообразователно училище „Отец Паисий”.
 • От учебната 1999/2000г. се въвежда за първи път изучаване на английски език, като по този начин училището отговаря на една от потребностите на учениците – разширяване на чуждоезиковото обучение.
 • Учебната 2003/2004г. – открит е първия компютърен кабинет – дарение от вицепрезидента на Република България ген. Ангел Марин.
 • От учебната 2006/2007г. училището е със статут на основно. /Със Заповед № РД-14-44/08.V.2006 г. на МОН е преобразувано от средно на основно, поради липса на горен курс/.
 • От 1 април 2008г. в училището се прилага системата на делегирания бюджет. Тя позволява на училищното ръководство да определя приоритетите във всеки момент. В резултат на пестеливо изразходване на средствата всяка година се подобрява материално-техническата база.
 • По проект, спечелен от община Батак през 2008 година се санира училищната сграда, подмени се дървената дограма с алуминиева и се ремонтира отоплителната инсталация.
 • През 2011/2012г. стартира проект УСПЕХ с клубове по интереси.
 • През 2013/2014г. е създаден сайт на училището и се утвърждава отличие „Ученик на годината“. Спечелен е проект „ИКТ в образованието“.
 • Днес в Основно училище „Отец Паисий” учат 114 ученици от І до VІІ клас в 7 паралелки.
 • Педагогическият колектив е от 16 учители-професионалисти с богат опит, които обичат децата и са се посветили на тяхното образование и възпитание.
 • Факелът на учебното дело, запален преди 180 години в Батак, продължава да гори. Той няма да загасне, защото идеите и заветите на Паисий предаваме на учениците и сме сигурни, че имаме бъдеще като народ.

Календар

 

Актуално

»  Откриване на учебната 2017/2018 г.
»  Юбилей - 180 години
»  Учител на годината
»  Ученик на годината
»  Патронен празник
 

 

Контакти

 

Галерия

»  Клуб Гимнастика и акробатика
»  Юбилей - 180 години
»  Откриване на учебната година - 2017/1018