Непедагогически персонал

Мария Йорданова Кънева - Главен счетоводител
Султанка Станчева Попова - Завеждащ административна служба
Боряна Димитрова Мерджанова - Хигиенист
Мария Петрова Недева - Хигиенист
Динчо Стефанов Димов - Огняр

Календар

 

Актуално

»  Откриване на учебната 2017/2018 г.
»  Юбилей - 180 години
»  Учител на годината
»  Ученик на годината
»  Патронен празник
 

 

Контакти

 

Галерия

»  Клуб Гимнастика и акробатика
»  Юбилей - 180 години
»  Откриване на учебната година - 2017/1018