ПОВИШАВАНЕ  КВАЛИФИКАЦИЯТА  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ  СПЕЦИАЛИСТИ:

№ по ред

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ за 2023 г.

 

1

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Компетентностният подход – необходимата реформа в образователния процес

2

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Виртуално училище „Школо“

3

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

04.09.2023 г.

4

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС

10:00 ч. – 16:30 ч.

5

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Академия „Школо“

6

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ,

ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

14

1

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО

 Методика за обучение на децата и учениците по БДП

2

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Онлайн в платформата „ТEAMS”

3

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 21.-22.01.2023 г.

4

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС

 09,00 ч. – 16,00 ч. /в двата дни/

5

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

 „Дидакта консулт”

6

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ,

  3

 

ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

 

 

1

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП

2

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Онлайн в платформата „ТEAMS”

3

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

12.02.2023 г.

4

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС

09,00 ч. – 16,00 ч.

5

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

„Дидакта консулт”

6

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ,

ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

10

     

1

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Зимна педагогическа академия 2023 г.

2

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

гр. Велинград, хотел „Камена“

3

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

01.-03.02.2023 г.

4

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС

14,00 ч. на 01.02.2023 г. – 14,00 ч. на 03.02.2023 г

5

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Сдружение „Професионален форум за образованието“

6

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ,

ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

3

Календар

 

Актуално

»  Откриване на учебната 2017/2018 г.
»  Юбилей - 180 години
»  Учител на годината
»  Ученик на годината
»  Патронен празник
 

 

Контакти

 

Галерия

»  Клуб Гимнастика и акробатика
»  Юбилей - 180 години
»  Откриване на учебната година - 2017/1018