Ученически съвет

Председател: Ваня Филипова

Секретар: Боряна Гъркова

 

Класови съвети:

 

V клас: Ангел Власев                        VІ клас: Невена Коларова

            Димитър Тумбев                                Димитър Мирчев

                                                                    Илия Неделчев

 

VІІ клас: Ваня Филипова              VІІІ клас: Илияна Пълева

              Боряна Гъркова                            Илияна Костова                           

              Димитър Милев                            Мария Тиновао 

              Мартин Тренков

                                                              

     

Календар

 

Актуално

»  Откриване на учебната 2017/2018 г.
»  Юбилей - 180 години
»  Учител на годината
»  Ученик на годината
»  Патронен празник
 

 

Контакти

 

Галерия

»  Клуб Гимнастика и акробатика
»  Юбилей - 180 години
»  Откриване на учебната година - 2017/1018