Ученически съвет

Председател: Мария Хрискова 

Секретар: Гергана Хрискова

Протоколист: Петя Попова

 

Класови съвети:

 

V клас: Елена Миленкова                  VІ клас: Гергана Хрискова 

           Димитър Станков                               Мария Хрискова 

           Илия Балинов                                    Надя Тумбева 

                                    

                                                   

 

VІІ клас: Александра Домусчиева

              Петя Попова 

              Теодора Цурева

                                                              

     

Календар

 

Актуално

»  Откриване на учебната 2017/2018 г.
»  Юбилей - 180 години
»  Учител на годината
»  Ученик на годината
»  Патронен празник
 

 

Контакти

 

Галерия

»  Клуб Гимнастика и акробатика
»  Юбилей - 180 години
»  Откриване на учебната година - 2017/1018