Свободни места по класове до утвърдения

училищен план-прием за учебната 2022/2023 г.

I клас - 0 

II клас - 7

III клас- 10

IV клас - 9

V клас - 10

VI клас - 13

VII клас - 6

Календар

 

Актуално

»  Откриване на учебната 2017/2018 г.
»  Юбилей - 180 години
»  Учител на годината
»  Ученик на годината
»  Патронен празник
 

 

Контакти

 

Галерия

»  Клуб Гимнастика и акробатика
»  Юбилей - 180 години
»  Откриване на учебната година - 2017/1018