МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМАТА: БЪДИ ПОДГОТВЕН

 

 

 

Учениците от ОУ "Отец Паисий"- гр. Батак почетоха Националния празник на България - 3-ти март с кратка програма, представена от Училищния ученически съвет и със специалното участие на Пети ученически гвардейски отряд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месец на българското образование

Учениците от I до VII клас се включиха в творческа работилница и проектна дейност за отбелязване на значимите дати от месец май 2020 година, превърнат в Месец на българското образование. Ето и няколко техни рисунки, картички, презентации и стихотворение по повод годишнина от Априлското въстание и 24 май.

 

 

                                                               

 

https://app.writereader.com/library/book/0a206c45-f176-4f02-9083-4a49466da045

/clients/26/files/files/Aprilsko%20vastanie%201876%20Ivana%20Hristeva(1).pdf  

/clients/26/files/files/Chitalishte%204%20may%20V_%20Djurkova(1).pdf   

/clients/26/files/files/Kiril%20i%20Metodii%20Nadia%20Tumbeva(1).pdf 

/clients/26/files/files/Muzeiat-pazitel%20na%20kulturna%20identichnost%20M_%20Tinova(1).pdf   

/clients/26/files/files/reka%20Dunav%20Mihaela%20Tinova(2).pdf   

/clients/26/files/files/Stihotvorenie%20I_%20Peychinova(1).pdf

 

 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

∙   Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

∙   Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

∙   Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

∙   Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

∙  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

∙  Насърчавайте детето да бъде активно.

∙  Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

∙  Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

∙  Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

∙  Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

 

 

Мерки за повишаване на вниманието за безопасност на пътя

 

 

Заповед заявители по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" в Основно училище "Отец Паисий" - гр. Батак

Добре дошли

Мисия

Да формира личности с висока интелектуална подготовка, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за успешна обществена реализация и за активно взаимодействие със социалната среда.

 

Да утвърждава и формира общочовешки и национални ценности и добродетели, знания и умения за ценностите на демократичното общество. Да развива индивидуалността и да стимулира творческите заложби на учениците. 

Визия

Утвърждаване на училището като водещ съвременен образователен и методически център в община Батак, който подготвя учениците си за успешна социализация и реализация в живота.

 

Честит юбилей

Скъпи ученици,

уважаеми колеги, родители, съграждани!

 

Основно училище „Отец Паисий” – гр. Батак, чества 180 - годишен юбилей.

Годината е 1835. В Габрово е открито първото българско светско училище.

Същата година в Батак се открива общоселско светско училище.

Годината е 2015. Училището в Батак празнува.

Сто и осемдесет години то е част от историята на българското образование, част от културно – образователната идентичност на нашия град, носител на националната просветителска традиция.

Юбилеят на нашето училище е вълнуваща среща на отминалите години, на забързаното ни ежедневие и красивите очаквания. Тази среща събира времето на три столетия – ХІХ, ХХ и ХХІ век, обединени от вечния стремеж към наука и прогрес, към по-добро бъдеще за децата ни.

Юбилеят на нашето училище е гордост, отговорност и дълг.

Гордост от богатото минало и традиции на училището. Родено през  епохата на Възраждането, преминало през много трудности, възкръснало от пепелищата на Априлското въстание, то е живо и днес. Защото осмисля труда и живота на поколения батачани.

Гордост от днешния ден на училището,  защото в него  учат любознателни ученици, вярващи в своите способности и с големи възможности за избор.  Те имат силна родова памет и по какъвто и път  да тръгнат, винаги се връщат към корените си.

Гордост за училището са учителите, посветили живота си на младите хора. С висока научна и професионална подготовка,  с любов и всеотдайност те работят за образованието на децата на нашия град, възпитават ги в човешки добродетели и ги подготвят за успешна житейска реализация.

Наш дълг и  отговорност е да продължим традицията и да изпълним историческата си мисия -   да утвърдим и превърнем Основно училище „Отец Паисий” – гр. Батак в конкурентно  училище, носител на съвременните национални и европейски ценности в образованието.

За да го има и да пребъде! Днес и завинаги!

 

Честит юбилей, наше училище!

 

Трендафила Стойчева

Директор на ОУ „Отец Паисий” – гр. Батак

 

 

Календар

 

Актуално

»  Откриване на учебната 2017/2018 г.
»  Юбилей - 180 години
»  Учител на годината
»  Ученик на годината
»  Патронен празник
 

 

Контакти

 

Галерия

»  Клуб Гимнастика и акробатика
»  Юбилей - 180 години
»  Откриване на учебната година - 2017/1018